Category: จดหมายข่าวโรงเรียน

ตัวแทนนักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนพรเจริญวิทยา ผ่านเข้ารอบ 16 ทีม โดยเป็นที่ 1 ของสาย ในการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ณ ยิมโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ

อ่านต่อ

โรงเรียนพรเจริญวิทยาได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลพรเจริญ ในการทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในบริเวณโรงเรียน ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า -2019

อ่านต่อ

โรงเรียนพรเจริญวิทยา นำโดย นายศุภชัย สายเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปี 2564 ณ วัดเซกาเจติยาราม จ.บึงกาฬ

อ่านต่อ

โรงเรียนพรเจริญวิทยา ร่วมจัดนิทรรศการและเสนอผลงานดีเด่นของโรงเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน online ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ในงานประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ณ จ.บึงกาฬ

อ่านต่อ

ท่าน ดร. อาทิตยา ปัญา ผอ. ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ(HCEMC) ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) จังหวัดบึงกาฬ ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา

อ่านต่อ

นายศุภชัย สายเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร ตอนรับบุคลากรใหม่ นางสาวศิริวิมล พวงศรี ครูโครงการคืนถิ่น

อ่านต่อ

โรงเรียนพรเจริญวิทยา นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ครั้งที่ 1 จากโรงพยาบาลพรเจริญ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ

อ่านต่อ